Otázka

SJM v případě smrti manžela


Položit otázku
Otázka

Dobrý den, manžel nabyl byt ještě před manželstvím. Hypotéku ale po refinancování platíme spolu. V katastru je nicméně vedený pouze on. V případě jeho úmrtí nemám tedy na byt nárok (nebude předmětem vypořádání SJM)? Pak tedy budou dědit tento byt pouze děti?

10.06.2024
Odpověď

Dobrý den, pokud je manžel výhradním vlastníkem nemovitosti, nebude součástí vypořádání SJM v případě zániku manželství (ať smrtí či rozvodem).

Nicméně, pokud by se SJM vypořádávalo, neboť by zaniklo, můžete uplatnit ust. § 742 Občanského zákoníku, který uvádí následující:

§ 742

(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla:

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,

d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,

f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

(2) Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

Tedy, sice není nemovitost součástí SJM, ale můžete v rámci vypořádání žádat alespoň to, co bylo ze SJM do dané nemovitosti vloženo. 

Dále je tu možnost za trvání života rozšířit společné jmění manželů právě o onu nemovitost, aby nenastala výše uvedená situace, kdy budete moci žádat pouze určitou část vnosů.

Co se týče dědictví, zde bude záležet na tom, zda manžel sepíše jiné pořízení pro případ smrti. Ust. § 1491 Občanského zákoníku zakotvuje tzv. jiné pořízení pro případ smrti, mezi které mimo jiné patří závěť, která má při jejím sepsání přednost před klasickým děděním dle zákonné dědické posloupnosti.

Pokud zůstavitel nesepíše jiné pořízení pro případ smrti, bude se dědit na základě tzv. zákonných dědických tříd, které jsou upraveny v ust. § 1635 a násl.
Občanský zákoník zakotvuje celkem 6 dědických tříd, které dědí postupně.
§ 1635

První třída dědiců(1) V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.(2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.

Pokud sepíše závěť, může Vás skutečně z dědictví vynechat. Pokud se bude dědit dle zákonné posloupnosti, budete dědit spolu s potomky každý stejným dílem. 

Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát

Google hodnocení

4.9


zobrazit 90 recenzí
Facebook hodnocení

4.9


zobrazit 362 recenzí
Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát


Online poradna

Máte problém, se kterým chcete pomoci?

Položit otázku

Konzultace

Najděte nejlepší řešení pro Vaši situaci s profesionální právní konzultací.

Chci konzultovat

Právní zastoupení

Důvěřujte mé zkušenosti a nechte mě pomoci s Vaší právní situací.

Potřebuji zastoupit

Kontrola dokumentů

Chcete se ujistit, že Vaše dokumenty jsou v pořádku? Spolehněte se na moji právní expertízu a získejte jistotu v platnosti Vašich dokumentů.

Chci kontrolu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace