Otázka

Rozvod a majetkové vyrovnání


Položit otázku
Otázka

Dobrý den, jsme manželé 13 let a máme 3 nezletilé děti. Manžel je vlastníkem 2 nemovitostí, které nabyl před manželstvím. Mám nárok na majetkové vyrovnání? 

Může mě vyhodit z bytu? 

25.03.2024
Odpověď

Dobrý den, Občanský zákoník v ust. § 709 stanoví:
Zákonný režim
§ 709(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, coa) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Tedy, pokud byl byt ve vlastnictví manžela ještě před uzavřením manželství, je v jeho výlučném vlastnictví, a pokud se nedohodnete jinak, nebude součástí vypořádání SJM. 

Nicméně, v případě jednání o vypořádání zaniklého SJM můžete brát v úvahu níže uvedené:

§ 742

(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla:

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,

d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,

f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

 

Co se týče žití v bytě, uvádím následující: § 744 OZ

Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet, a je-li to jiné právo než závazkové, vznikne uzavřením manželství druhému manželu právo bydlení. Vznikne-li jednomu z manželů takové výhradní právo za trvání manželství, vznikne tím druhému z manželů právo bydlení.

Tedy, za trvání manželství Vám svědčí ochrana práva bydlení. Následně bude třeba rozhodnout o vystěhování. 

Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát

Google hodnocení

4.9


zobrazit 90 recenzí
Facebook hodnocení

4.9


zobrazit 362 recenzí
Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát


Online poradna

Máte problém, se kterým chcete pomoci?

Položit otázku

Konzultace

Najděte nejlepší řešení pro Vaši situaci s profesionální právní konzultací.

Chci konzultovat

Právní zastoupení

Důvěřujte mé zkušenosti a nechte mě pomoci s Vaší právní situací.

Potřebuji zastoupit

Kontrola dokumentů

Chcete se ujistit, že Vaše dokumenty jsou v pořádku? Spolehněte se na moji právní expertízu a získejte jistotu v platnosti Vašich dokumentů.

Chci kontrolu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace