Otázka

Kdo dědí?


Položit otázku
Otázka

Dobrý den, moje teta vlastní vilu, která byla původně moji babičky a dědečka. Po jejich smrti ji spoluvlastnila s mým otcem a dalším bratrem. Jeden z bratrů jí svůj podíl ponechal a druhému (můj táta) dala odstupné. Nejsem si jistá jestli k tomu došlo před tím než se vdala nebo ne. Tety manželství je bezdětné. Ani tatínek ani jeho bratr již nežije a já jsem její nejbližší potomek. Kdo zdědí vilu, pokud ona zemře dříve než její manžel?

21.05.2024
Odpověď

Dobrý den, ust. § 1491 Občanského zákoníku zakotvuje tzv. jiné pořízení pro případ smrti, mezi které mimo jiné patří závěť, která má při jejím sepsání přednost před klasickým děděním dle zákonné dědické posloupnosti.

Pokud zůstavitel nesepíše jiné pořízení pro případ smrti, bude se dědit na základě tzv. zákonných dědických tříd, které jsou upraveny v ust. § 1635 a násl.

Občanský zákoník zakotvuje celkem 6 dědických tříd, které dědí postupně.

§ 1635První třída dědiců(1) V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.(2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.

§ 1636Druhá třída dědiců(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.(2) Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.

§ 1637Třetí třída dědiců(1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.(2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

§ 1638Čtvrtá třída dědicůNedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele

.§ 1639Pátá třída dědiců(1) Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá.(2) Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo.

§ 1640Šestá třída dědiců(1) Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem.(2) Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.

Dle výše uvedeného platí, že pokud není dědic v první třídě, dědí dědicové z druhé třídy, pokud nejsou tito, tak dědicové třetí třídy, a takto dále až do šesté třídy dědiců.

Nicméně jste ve svém dotazu uvedla, že Vaše teta má manžela. Ať je nemovitost součástí SJM či je pouze majetkem Vaší tety, bude dědicem po zemřelé tetě žijící manžel. Tedy, využije se zde druhá třída dědiců. 

Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát

Google hodnocení

4.9


zobrazit 90 recenzí
Facebook hodnocení

4.9


zobrazit 362 recenzí
Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát


Online poradna

Máte problém, se kterým chcete pomoci?

Položit otázku

Konzultace

Najděte nejlepší řešení pro Vaši situaci s profesionální právní konzultací.

Chci konzultovat

Právní zastoupení

Důvěřujte mé zkušenosti a nechte mě pomoci s Vaší právní situací.

Potřebuji zastoupit

Kontrola dokumentů

Chcete se ujistit, že Vaše dokumenty jsou v pořádku? Spolehněte se na moji právní expertízu a získejte jistotu v platnosti Vašich dokumentů.

Chci kontrolu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace